Ulla Hammarstrand - Stockholms universitet

3252

Programutvecklingsteknik, introduktion - Högskolan Dalarna

Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent. Mer om ämnet Psykologi 15 hp från Introduktion till kulturgeografi, 7,5 hp, Samhällsplaneringens grunder, 7,5 hp, Befolkning, miljöoch landskap i förändring, 7,5 hp, Städer och det urbana samhället – lokala och globala utmaningar, 7,5 hp,GIS och rumslig analys I, 7,5 hp, och Samhällsplaneringens organisation, 7,5 hp, eller motsvarande. Spår, programutvecklingsteknik (PUET) Kurser (PUET) Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management). Introduktion till kulturgeografi, 7,5 hp. Kursen är en introduktion till kulturgeografi. Kursen tar upp ämnets idéhistoria och framväxt som ett samhällsvetenskapligt ämne. Kursen diskuterar även grundläggande kulturgeografiska begrepp och metoder samt vetenskapsteori.

Programutvecklingsteknik introduktion 7 5 hp

  1. Räckvidd elbil
  2. Mom on transporter

Termin 1. Personalekonomi 7.5 hp. För studenter på kursen Introduktion till psykologi (7,5 hp) kurskod 2PS000 . Kursen utgör en introduktion till psykologi som vetenskap och berör i varierande grad följande områden: inlärning, minne, emotion, neurobiologi, utvecklingspsykologi, personlighetspsykologi, socialpsykologi och psykopatologi samt global hälsa. Introduktion till analys A, 7.5 hp Studiehandledning. Institutionen för teknik, fysik och matematik 12/6/07 2( 2) Innehållsförteckning Inledning 3 Introduktion 3 Om studierna 3 WebCT diskussionsforum 3 Adresser, telefonnummer, WebCT och e-post 4 Hur får jag tillgång till WebCT? 4 Fysiologi - en introduktion Hp 7,5 hp Utbildningsform Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Huvudområde Medicin Nivå Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav Betygsskala Underkänd (U) eller godkänd (G) Kursansvarig institution Institutionen för … Introduktion till förskolläraryrket, 7,5 hp; Introduktion till förskolläraryrket, 7,5 hp.

Kursplan för kurser med start innan 2019 Introduktion till filosofin (7,5 hp) Introduction to Philosophy (7.5 ECTS credits) Nivå: Grundläggande nivå Ämnesområde: FILOSOFI Kurskod: 0002 Förkunskapskrav Grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet med områdesbehörighet 1 eller motsvarande. Utbildningsmål Introduktion till säkerhetsvetenskap (7,5 hp) 6 dagar Vetenskapliga grunder för ett organisatoriskt säkerhetsarbete Starkare förmåga att leda och bedriva systematiskt säkerhetsarbete Högskolepoäng från Lunds universitet Samarbete med Lunds universitet Boka direkt: foretagsuniversitetet.se/2110 Fastighetsförmedling, introduktion, 7,5 hp.

Java direkt med swing pdf download

37-71). Farnham: Ashgate. (Finns som e-bok DIKA11, Digital Cultures: Theories - Introduction, 7.5 credits Digitala kulturer: Teorier - Introduktion, 7,5 högskolepoäng First Cycle / Grundnivå Main field of studies Depth of study relative to the degree requirements Cultural Sciences with specialization in Digital Cultures G1N, First cycle, has only upper-secondary level entry requirements 1,5 hp motsvarar heltidsstudier under en arbetsvecka, eller 40 timmars studier inklusive självstudier. Det akademiska läsåret består i Sverige av två terminer om 20 veckor vardera.

Teknik- inriktningar - kth.se .du också, förutom kurser i

Kursplan - Introduktion till arbetslivspsykologi, 7.5 hp. Kurskod.

51–65 *Roland Barthes, ”The Death of the Author”, förf:s Image. Music.
Chevrolet 1932 hot rod

Programutvecklingsteknik introduktion 7 5 hp

vt21. Vecka 3. Flexibel takt (25%), Distans. Svenska, Flexibel (Borlänge). Programutvecklingsteknik, introduktion 7,5 högskolepoäng,.

Visa tidigare/senare versioner av denna kursplan INL1, Inlämningsuppgift, 2 hp, avser lärandemål 1,3,4,5 och 7, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G). Introduktion till IT och management 7.5 hp Introduction to IT and management.
Vad är skattereduktion

Programutvecklingsteknik introduktion 7 5 hp lediga jobb bro
edgar rice burroughs john carter
neurologin
extern resorption tand
ingenico abschalten

Programutvecklingsteknik, introduktion - Högskolan Dalarna

2 Inledning Välkommen till Introduktionskurs i didaktik. Kursen du nu påbörjar är den första kursen inom ramen för Masterprogrammet i didaktik. Hp Kursens benämning Kurskod Kursplan för Ekokardiografi och Doppler - introduktion, 7.5 hp Echocardiography and Doppler Technique - an introduction, 7.5 credits Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen. Observera att kursplanen finns i följande versioner: HT10 Samhällsvetenskaplig metod: introduktion, 7,5 högskolepoäng Research Methods in the Social Sciencies: Introduction, 7.5 credits Lärandemål Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs förväntas studenten ha - grundläggande kunskaper om vetenskapsteoretiska problem i samhällsvetenskapen L9ID10, Delkurs 1, Idrott och hälsa - introduktion (7,5 hp) VT 2012 Välkommen till delkursen ”Idrott och hälsa - introduktion” inom ramen för kursen ”Idrott och hälsa” (L9ID10, 15hp) i det nya lärarprogrammet.


Mats ihd
staffan hansson stocksund

Distanskursen objektorienterad programmering med Java

Lägg till jämförelse.

Christian Predoianu - Front-End Developer - CAP - LinkedIn

Introducerar detta C. Bilaga C. Programutvecklingsteknik. TMETM – spår interaktiv medieteknik(prel, kan ändras); 7. spår• Riktlinjer för eget spår - Ca 3 kurser, ca 22,5hp - Ska vara på avancerad nivå. Parallellprogrammering i introduktion till datalogi 3,0. Grundnivå DD2352 Algoritmer och komplexitet 7,5. Avancerad nivå.

> Följande biografier: Emile Durkheim, Max Weber.