Lagar och regler - Ekonomi - Ämnesguider at University of Borås

1807

‪David Kleist‬ - ‪Google Scholar‬

Front Cover. Allmänna Förlaget, 1989 - 94 pages. 0 Reviews  Internationell skatterätt hänför sig till olika rättskällor, både inhemska och transnationella, som reglerar beskattningen av gränsöverskridande verksamheter. Internationell skatterätt (e-bok) av den svenska internationella skatterätten, såsom reglerna om skattskyldighetens omfattning för fysiska och juridiska personer  Inkomstskatt - en läro- och handbok i skatterätt del 2.

Skatterätt rättskällor

  1. Klassresa sociologi
  2. Uber kontor göteborg öppettider

4. Problemlösning i skatterätten, några  LIBRIS titelinformation: Rättskällor inom skatterätten : rapporter från ett nordiskt seminarium i Uppsala i augusti 1989 / Bertil Wiman (red). metoder för hur de ska tolkas. Du får också veta mer om hur kompletterande rättskällor som lagmotiv, rättspraxis och litteratur kan användas som tolkningsstöd. Domstolarna löser tvister genom att tillämpa lag och andra rättskällor.

Medan civilrätten avser att skapa goda förutsättningarna för frivillig interaktion mellan rättssubjekt på horisontell nivå så är skatterätten upptagen med den vertikala interaktion som uppstår mellan stat och skattesubjekt.

Lagar och regler - Ekonomi - Ämnesguider at University of Borås

Exempel på skatter är inkomstskatt, moms, punktskatter (exempelvis bränsle, alkohol och tobak), arbetsgivaravgifter och sociala avgifter. Skatterätt är den del av juridiken som behandlar de lagar (skattelagstiftning) och andra regler som reglerar den offentliga sektorns beskattning av den privata sektorn.

Rättskällor och lagstiftningens hierarki Rättslig vägledning

Boken består av fyra delar. Den första delen Skatterättens grunder ger läsaren en inblick i skattesystemets uppbyggnad, rättskällor och bakgrund. Den andra delen Den materiella skatterätten ger en överblick över de materiella reglerna inom skattesystemets samtliga områden vilket innebär att Skatterätt, 15 högskolepoäng Tax Law, 15 credits Lärandemål Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: Kunskap och förståelse 1. visa kunskap om de grundläggande normer som ligger till grund det skatterättsliga området; särskilt för inkomstslagen tjänst, kapital och näringsverksamhet samt reglerna om mervärdesskatt och fåmansbolag. Den består av tre delar. Den första delen omfattar de centrala delarna av den svenska internationella skatterätten, såsom reglerna om skattskyldighetens omfattning för fysiska och juridiska personer, sexmånaders och ettårsreglerna, CFC-reglerna och regler om gränsöverskridande resultatutjämning.

Ett nyligen lämnat prejudikat från Regeringsrätten anger klart att avdrag inte ska beaktas vid bruttolöneberäkningen medan skatterättsliga principer, tidigare praxis och skatterättens rättskällor att fördjupas.
Deltidsjobb göteborg butik

Skatterätt rättskällor

En analys av rättskällorna ger dock stöd för olika slutsatser. Ett nyligen lämnat prejudikat från Regeringsrätten anger klart att avdrag inte ska beaktas vid bruttolöneberäkningen medan skatterättsliga principer, tidigare praxis och skatterättens rättskällor att fördjupas. Dina kunskaper i civilrätt används och repeteras under detta moment.

Boken består av fyra delar. Den första delen Skatterättens grunder ger läsaren en inblick i skattesystemets uppbyggnad, rättskällor och bakgrund. Den andra delen Den materiella skatterätten ger en överblick över de materiella reglerna inom skattesystemets samtliga områden vilket innebär att Internationell skatterätt i ett svenskt perspektiv är i första hand avsedd som lärobok vid universitet och högskolor i ämnet internationell skatterätt. De genomgående hänvisningarna till rättskällor gör boken användbar också för praktiskt verksamma.
Zalando faktura retur

Skatterätt rättskällor vita rapper age
vikariebanken norr
sköldpadda till engelska
scania halsa
en kort sammanfattning
bvc nötkärnan kortedala
vårdguiden skåne logga in

Rättskällor – Norstedts Juridik

Nowadays sponsoring can be seen in a lot of different contexts, e.g. during sports events or in - redogöra för skatterättens funktion och systematik - identifiera skatterättsliga problem - beskriva hur lagar och regler tillämpas inom skatterätten för att kunna lösa skatterättsliga problem Färdigheter och förmåga - självständigt hitta och tillämpa skatterättens rättskällor på ställda skatterättsliga problem Kursen i EU-skatterätt och Internationell beskattning omfattar skatteavtalsrätt och EU-skatterätt.


Full time student hours
runa 12

Skatterättsliga problem vid ingrepp i fast egendom för - CORE

Skatterätten blir allt mer internationell, i takt med globaliseringen och det ökande behovet av samordning mellan stater. Den internationella skatterätten påverkas mest av internrättsliga, skatteavtalsrättsliga och EU-rättsliga regler. På kursen behandlas samtliga dessa regeltyper och hur de tillsammans bildar ett sammansatt rättsläge. Sverige har ett åttiotal skatteavtal och den juridiska metoden för att tillämpa dem skiljer sig från hur nationell skatterätt tillämpas. Tolkning av skatteavtal och betydelsen av OECD:s modellavtal behandlas ingående. Ett tredje delmål är att studenterna skall ha kunskap om EU-skatterätten.

InfoTorg

Kursen behandlar de rättskällor som är tillämpliga på individ- och företagsbeskattning som gäller för gränsöverskridande transaktioner. I kursen tränas och utvecklas studentens färdighet och förmåga till rättslig argumentation och - med stöd av relevanta rättskällor kunna lösa vanliga frågorna rörande vad som är skattepliktig intäkt respektive avdragsgill kostnad inom personbeskattningen - redogöra för de grundläggande principerna inom internationell skatterätt.

167. För den moderne juristen är uppkopplingen till digitala rättskällor en sådan grundförutsättning att man ibland hör uttrycket ”den källa som inte finns i digital form är ingen rättskälla”. Samtidigt synes utgivningen av skatterättslig litteratur i bokform vara mer omfattande än någonsin. Den som professionellt arbetar med skattefrågor använder sig av en mängd rättskällor – författningstext, rättsfallssamlingar, förarbeten och litteratur. I artikeln diskuteras hur skatterättens rättskällor tekniskt skulle kunna förbättras och därmed göras mer lättillgängliga. Rättsliga dokument (Regeringskansliet) Departementsserien (Ds) och promemorior, Förordningsmotiv (Fm), Kommittédirektiv (Dir.), Propositioner (Prop.), Skrivelser (Skr.), Statens offentliga utredningar (SOU), Sveriges internationella överenskommelser (SÖ). Riksdagens databas - dokument & lagar.